DSC00991-Web
Social

Project CSR No.14

Posted February 20, 2016 by BPD KCE

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

Full Story »

DSC_0046
Social

Project CSR No.13

Posted September 22, 2015 by EOD KCE

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          

Full Story »

DSC_0259
Announce

Project CSR No.11

Posted November 15, 2014 by EOD KCE

CSR ครั้งที่ 11 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ตัวแทน CSR เดินทางไปมอบของบริจาคและจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้ป่วยทุพพลภาพชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ                       

Full Story »

DSC_0207-2
Social

Project CSR No.10

Posted May 17, 2014 by EOD KCE

CSR ครั้งที่ 10 ณ วัดตาลเรียง ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี   ด้วยศรัทธาและความตั้งใจที่จะทำนุบำรุงพุทธศาสนาของตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท เคซีอี จึงสามารถรวบรวมเงินถวายผ้าป่าได้ทั้งสิ้นจำนวน 19,999  บาท รวมไปถึงการบูรณะปฏิสังขรกำแพงโบสถ์ให้กลับมางดงามเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนต่อไป โดยสามารถสรุปรูปแบบกิจกรรมได้ดังนี้ กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า ถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ กิจกรรมบูรณะปฏิสังขรกำแพงรอบโบสถ์ บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : KCE, KCEI, KCET จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม : 49 คน

Full Story »

DSC_1955
Social

Project CSR No.9

Posted March 22, 2014 by EOD KCE

กิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคและกิจกรรมสันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จ.ปทุมธานี วันที่ 22 มีนาคม 2557 สังคมในปัจจุบันมีผู้ป่วยทางจิตที่ได้รับการรักษาแต่ยังไม่หายขาดจำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้หากได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอจะทำให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมดังเดิมได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข แต่ในความเป็นจริงของจำเป็นสำหรับอุปโภคและบริโภค รวมทั้งยารักษาโรคไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้ คณะตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : KCE, KCEI, KCET จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม : 41 คน

Full Story »