Archive for February, 2014
 

DSC_0409
0
comments
Environment

Project CSR No.8

Posted February 22, 2014 by EOD KCE

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและดินโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สมดุลธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญของโลกแต่ปัจจุบันสมดุลเหล่านี่ได้เปลี่ยนไป เพราะมนุษย์ได้รุกล้ำเข้าสู่ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนอาหารจนทำให้เกิดเหตุการณ์สัตว์ป่าเข้ากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านท้องที่ได้ บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนสมดุลแก่ธรรมชาติ ด้วยการเดินทางไปสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินและยิงเมล็ดพันธุ์ซึ่งช่วยทำให้ป่าเติบโตได้เร็วขึ้นและลดโอกาสการเกิดไฟป่า รวมไปถึงการสร้างดินโป่งเทียมซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับสัตว์ป่า

more detail »