Archive for November, 2013
 

IMG_1402_2
0
comments
Social

Project CSR No.7

Posted November 16, 2013 by EOD KCE

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่อาศัย ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม โดยครั้งนี้เกิดขึ้นที่ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ไร้ที่พึ่งหรือที่อยู่อาศัย เพื่ทำการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการเล็กๆ ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่อาศัยในสถานสงเคราะห์เป็นอย่างดี

more detail »