Archive for November, 2012
 

059_13
0
comments
Education

Project CSR No.1

Posted November 3, 2012 by EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี 3 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม คือ สันทนาการร่วมกับนักเรียน, ทาสีและปรับปรุงโรงอาหาร สนามเด็กเล่นและห้องดนตรีกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรและปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนและมอบทุนการศึกษา

more detail »