In The Spotlight

17 Announce

Project CSR No.17

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปุทมธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการCSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความประทับใจ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม แล้วพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

DSC_0500 Social

Project CSR No.16

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปทุมธานี วันที่ 25 พฤษจิกายน 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

03 Social

Project CSR No.15

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

DSC00991-Web Social

Project CSR No.14

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

DSC_0046 Social

Project CSR No.13

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          


 
 
 

IMG_1402_2
0
comments
Social

Project CSR No.7

Posted  November 16, 2013  by  EOD KCE

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่อาศัย ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม โดยครั้งนี้เกิดขึ้นที่ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ไร้ที่พึ่งหรือที่อยู่อาศัย เพื่ทำการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการเล็กๆ ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่อาศัยในสถานสงเคราะห์เป็นอย่างดี

Full Story »

IMG_0859
0
comments
Social

Project CSR No.6

Posted  October 1, 2013  by  EOD KCE

มอบเงินและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 19 ตุลาคม 2556 กิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคมครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมอบเงินสมทบทุนและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ HIV ใ้ห้สามารถต่อสู้กับโรคร้ายและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ทางวัดพระบาทน้ำพุได้จัดบรรยายพร้อมการแสดงดนตรีโดยผู้ป่วย พร้อมทั้งฟังประวัติและสาเหตุที่ได้รับเชื้อ HIV เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนอื่นๆต่อไป

Full Story »

100_0545
1
comments
Environment

Project CSR No.5

Posted  August 24, 2013  by  EOD KCE

กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นที่มาของกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน โดยลงพื้นที่แนวป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปลูกต้นกล้าบริเวณแนวป่าชายเลน จำนวน 150 ต้น รวมทั้งเก็บขยะที่คลื่นซัดมาทับถม และได้มอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์วิจัยฯ

Full Story »

DSC_0012
0
comments
Religion and Culture

Project CSR No.4

Posted  July 27, 2013  by  EOD KCE

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีและทำนุบำรุงศาสนา วัดอ่างทอง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ด้วยกำลังศรัทธาของผู้บริหารและพนักงาน KCE ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัด อีกทั้งยังรวบรวมเงินทอดผ้าป่าได้ 22,999 บาท ซึ่งนำไปสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม และจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัด และบูรณะห้องน้ำที่มีสภาพทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Full Story »

2013-01-24 15.12
0
comments
Education

Project CSR No.3

Posted  January 24, 2013  by  EOD KCE

บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อผลิตสื่อการสอนบัตรคำอักษรเบลล์ โรงเรียนคนตาบอด กรุงเทพฯ วันที่ 24 มกราคม 2556 ตัวแทน CSR ไปเยี่ยมชมโณงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ซึ่งขาดแคลนสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา และได้มอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ผู้บริหาร และพนักงาน KCE ร่วมกันบริจาคเพื่อนำปผลิตเป็นสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

Full Story »