03
Social

Project CSR No.15

Posted May 18, 2016 by EOD KCE

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Full Story »

DSC07958
Announce

Project CSR No.12

Posted July 25, 2015 by BPD KCE

CSR ครั้งที่ 12 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จ.ระยอง  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558  ตัวแทน CSR เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพดินและทางน้ำ                             

Full Story »