Author Archive
 

P1120063_1
0
comments
Announce

Project CSR No.18

Posted October 3, 2018 by EOD KCE

บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อุปกรณ์ทางการแพทย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กมีโอกาสมากขึ้นในการรักษา แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนยังมีจำกัด ผู้ป่วยเด็กหลายรายยังต้องรอโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรักษา เช่น เครื่องช่วยหายใจ ดังนั้นในครั้งนี้คณะกรรมการ CSR จึงเป็นตัวแทนในการมอบโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์ให้แก่ผู่ป่วยเด็ก ด้วยการมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 2,260,000 บาท เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้เข้าถึงเครื่องช่วยหายใจอย่างเพียงพอต่อไป

more detail »

17
0
comments
Social

Project CSR No.17

Posted December 9, 2017 by EOD KCE

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปุทมธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการCSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความประทับใจ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม แล้วพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

more detail »

DSC_0500
0
comments
Social

Project CSR No.16

Posted November 25, 2017 by EOD KCE

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปทุมธานี วันที่ 25 พฤษจิกายน 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

more detail »

03
0
comments
Social

Project CSR No.15

Posted May 18, 2016 by EOD KCE

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

more detail »

DSC_0046
0
comments
Social

Project CSR No.13

Posted September 22, 2015 by EOD KCE

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          

more detail »