Author Archive
 

4840
0
comments
Announce

Project CSR No.22

Posted December 9, 2018 by EOD KCE

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ต. แม่คะตวน อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR เดินทางไปมอบของบริจาค ชุดอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของใช้ที่จำเป็น  ให้แก่นักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ และพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

more detail »

21
0
comments
Social

Project CSR No.21

Posted December 8, 2018 by EOD KCE

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 21 ณ มูลนิธิผู้สูงอายุ (บ้านลุงสนิท) ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR เดินทางไปมอบของบริจาค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ  และพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

more detail »

DSC_0122_1
0
comments
Social

Project CSR No.20

Posted November 24, 2018 by EOD KCE

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค ทำอาหารเลี้ยงน้องๆและจัดกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆได้ร่วมสนุก และพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

more detail »

DSC_0120
0
comments
Social

Project CSR No.19

Posted October 27, 2018 by EOD KCE

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 19 ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค แล้วพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

more detail »

P1120063_1
0
comments
Social

Project CSR No.18

Posted October 3, 2018 by EOD KCE

บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อุปกรณ์ทางการแพทย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กมีโอกาสมากขึ้นในการรักษา แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนยังมีจำกัด ผู้ป่วยเด็กหลายรายยังต้องรอโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อใช้ในการรักษา เช่น เครื่องช่วยหายใจ ดังนั้นในครั้งนี้คณะกรรมการ CSR จึงเป็นตัวแทนในการมอบโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์ให้แก่ผู่ป่วยเด็ก ด้วยการมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 2,260,000 บาท เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้เข้าถึงเครื่องช่วยหายใจอย่างเพียงพอต่อไป

more detail »