In The Spotlight

03 Announce

Project CSR No.15

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

DSC00991-Web Social

Project CSR No.14

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

DSC_0046 Social

Project CSR No.13

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          

DSC07958 Announce

Project CSR No.12

CSR ครั้งที่ 12 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จ.ระยอง  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558  ตัวแทน CSR เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพดินและทางน้ำ                             

DSC_0259 Announce

Project CSR No.11

CSR ครั้งที่ 11 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ตัวแทน CSR เดินทางไปมอบของบริจาคและจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้ป่วยทุพพลภาพชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ                       


 
 
 

DSC_1955
0
comments
Social

Project CSR No.9

Posted  March 22, 2014  by  EOD KCE

กิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคและกิจกรรมสันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จ.ปทุมธานี วันที่ 22 มีนาคม 2557 สังคมในปัจจุบันมีผู้ป่วยทางจิตที่ได้รับการรักษาแต่ยังไม่หายขาดจำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้หากได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอจะทำให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมดังเดิมได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข แต่ในความเป็นจริงของจำเป็นสำหรับอุปโภคและบริโภค รวมทั้งยารักษาโรคไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้ คณะตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : KCE, KCEI, KCET จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม : 41 คน

Full Story »

059_13
0
comments
Education

Project CSR No.1

Posted  November 3, 2012  by  EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี 3 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม คือ สันทนาการร่วมกับนักเรียน, ทาสีและปรับปรุงโรงอาหาร สนามเด็กเล่นและห้องดนตรีกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรและปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนและมอบทุนการศึกษา

Full Story »

100_0545
1
comments
Environment

Project CSR No.5

Posted  August 24, 2013  by  EOD KCE

กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นที่มาของกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน โดยลงพื้นที่แนวป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปลูกต้นกล้าบริเวณแนวป่าชายเลน จำนวน 150 ต้น รวมทั้งเก็บขยะที่คลื่นซัดมาทับถม และได้มอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์วิจัยฯ

Full Story »

IMG_1402_2
0
comments
Social

Project CSR No.7

Posted  November 16, 2013  by  EOD KCE

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่อาศัย ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม โดยครั้งนี้เกิดขึ้นที่ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ไร้ที่พึ่งหรือที่อยู่อาศัย เพื่ทำการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการเล็กๆ ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่อาศัยในสถานสงเคราะห์เป็นอย่างดี

Full Story »

DSC_0259
0
comments
Announce

Project CSR No.11

Posted  November 15, 2014  by  EOD KCE

CSR ครั้งที่ 11 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ตัวแทน CSR เดินทางไปมอบของบริจาคและจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้ป่วยทุพพลภาพชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ                       

Full Story »