In The Spotlight

17 Announce

Project CSR No.17

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปุทมธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการCSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความประทับใจ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม แล้วพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

DSC_0500 Social

Project CSR No.16

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปทุมธานี วันที่ 25 พฤษจิกายน 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

03 Social

Project CSR No.15

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

DSC00991-Web Social

Project CSR No.14

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

DSC_0046 Social

Project CSR No.13

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          


 
 
 

DSC_0259
0
comments
Announce

Project CSR No.11

Posted  November 15, 2014  by  EOD KCE

CSR ครั้งที่ 11 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ตัวแทน CSR เดินทางไปมอบของบริจาคและจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้ป่วยทุพพลภาพชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ                       

Full Story »

DSC_0207-2
0
comments
Social

Project CSR No.10

Posted  May 17, 2014  by  EOD KCE

CSR ครั้งที่ 10 ณ วัดตาลเรียง ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี   ด้วยศรัทธาและความตั้งใจที่จะทำนุบำรุงพุทธศาสนาของตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท เคซีอี จึงสามารถรวบรวมเงินถวายผ้าป่าได้ทั้งสิ้นจำนวน 19,999  บาท รวมไปถึงการบูรณะปฏิสังขรกำแพงโบสถ์ให้กลับมางดงามเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนต่อไป โดยสามารถสรุปรูปแบบกิจกรรมได้ดังนี้ กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า ถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ กิจกรรมบูรณะปฏิสังขรกำแพงรอบโบสถ์ บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : KCE, KCEI, KCET จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม : 49 คน

Full Story »

DSC_1955
0
comments
Social

Project CSR No.9

Posted  March 22, 2014  by  EOD KCE

กิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคและกิจกรรมสันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จ.ปทุมธานี วันที่ 22 มีนาคม 2557 สังคมในปัจจุบันมีผู้ป่วยทางจิตที่ได้รับการรักษาแต่ยังไม่หายขาดจำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้หากได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอจะทำให้เขาเหล่านั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมดังเดิมได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข แต่ในความเป็นจริงของจำเป็นสำหรับอุปโภคและบริโภค รวมทั้งยารักษาโรคไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้ คณะตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : KCE, KCEI, KCET จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม : 41 คน

Full Story »

100_0545
1
comments
Environment

Project CSR No.5

Posted  August 24, 2013  by  EOD KCE

กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นที่มาของกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน โดยลงพื้นที่แนวป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปลูกต้นกล้าบริเวณแนวป่าชายเลน จำนวน 150 ต้น รวมทั้งเก็บขยะที่คลื่นซัดมาทับถม และได้มอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์วิจัยฯ

Full Story »

059_13
0
comments
Education

Project CSR No.1

Posted  November 3, 2012  by  EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี 3 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม คือ สันทนาการร่วมกับนักเรียน, ทาสีและปรับปรุงโรงอาหาร สนามเด็กเล่นและห้องดนตรีกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรและปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนและมอบทุนการศึกษา

Full Story »