In The Spotlight

03 Announce

Project CSR No.15

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

DSC00991-Web Social

Project CSR No.14

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

DSC_0046 Social

Project CSR No.13

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          

DSC07958 Announce

Project CSR No.12

CSR ครั้งที่ 12 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จ.ระยอง  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558  ตัวแทน CSR เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพดินและทางน้ำ                             

DSC_0259 Announce

Project CSR No.11

CSR ครั้งที่ 11 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ตัวแทน CSR เดินทางไปมอบของบริจาคและจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้ป่วยทุพพลภาพชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ                       


 
 
 

DSC_0259
0
comments
Announce

Project CSR No.11

Posted  November 15, 2014  by  EOD KCE

CSR ครั้งที่ 11 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ตัวแทน CSR เดินทางไปมอบของบริจาคและจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้ป่วยทุพพลภาพชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ                       

Full Story »

100_0545
1
comments
Environment

Project CSR No.5

Posted  August 24, 2013  by  EOD KCE

กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นที่มาของกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน โดยลงพื้นที่แนวป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปลูกต้นกล้าบริเวณแนวป่าชายเลน จำนวน 150 ต้น รวมทั้งเก็บขยะที่คลื่นซัดมาทับถม และได้มอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์วิจัยฯ

Full Story »

DSC_0046
0
comments
Social

Project CSR No.13

Posted  September 22, 2015  by  EOD KCE

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          

Full Story »

DSC_0409
0
comments
Environment

Project CSR No.8

Posted  February 22, 2014  by  EOD KCE

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและดินโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สมดุลธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญของโลกแต่ปัจจุบันสมดุลเหล่านี่ได้เปลี่ยนไป เพราะมนุษย์ได้รุกล้ำเข้าสู่ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนอาหารจนทำให้เกิดเหตุการณ์สัตว์ป่าเข้ากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านท้องที่ได้ บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนสมดุลแก่ธรรมชาติ ด้วยการเดินทางไปสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินและยิงเมล็ดพันธุ์ซึ่งช่วยทำให้ป่าเติบโตได้เร็วขึ้นและลดโอกาสการเกิดไฟป่า รวมไปถึงการสร้างดินโป่งเทียมซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับสัตว์ป่า

Full Story »

DSC00991-Web
0
comments
Social

Project CSR No.14

Posted  February 20, 2016  by  BPD KCE

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

Full Story »