In The Spotlight

17 Announce

Project CSR No.17

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปุทมธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการCSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความประทับใจ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม แล้วพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

DSC_0500 Social

Project CSR No.16

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปทุมธานี วันที่ 25 พฤษจิกายน 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

03 Social

Project CSR No.15

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

DSC00991-Web Social

Project CSR No.14

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

DSC_0046 Social

Project CSR No.13

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          


 
 
 

100_0545
1
comments
Environment

Project CSR No.5

Posted  August 24, 2013  by  EOD KCE

กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นที่มาของกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน โดยลงพื้นที่แนวป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปลูกต้นกล้าบริเวณแนวป่าชายเลน จำนวน 150 ต้น รวมทั้งเก็บขยะที่คลื่นซัดมาทับถม และได้มอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์วิจัยฯ

Full Story »

17
0
comments
Announce

Project CSR No.17

Posted  December 9, 2017  by  EOD KCE

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปุทมธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการCSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความประทับใจ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม แล้วพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

Full Story »

059_13
0
comments
Education

Project CSR No.1

Posted  November 3, 2012  by  EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี 3 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม คือ สันทนาการร่วมกับนักเรียน, ทาสีและปรับปรุงโรงอาหาร สนามเด็กเล่นและห้องดนตรีกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรและปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนและมอบทุนการศึกษา

Full Story »

100_0216
0
comments
Education

Project CSR No.2

Posted  December 15, 2012  by  EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน จ.อุทัยธานี วันที่ 15 ธันวาคม 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่ขาดแคลนพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครอง จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสามัคคี และกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ เป็นต้น

Full Story »

2013-01-24 15.12
0
comments
Education

Project CSR No.3

Posted  January 24, 2013  by  EOD KCE

บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อผลิตสื่อการสอนบัตรคำอักษรเบลล์ โรงเรียนคนตาบอด กรุงเทพฯ วันที่ 24 มกราคม 2556 ตัวแทน CSR ไปเยี่ยมชมโณงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ซึ่งขาดแคลนสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา และได้มอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ผู้บริหาร และพนักงาน KCE ร่วมกันบริจาคเพื่อนำปผลิตเป็นสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

Full Story »